Az őszinte beszéd, a valóság, az ábrázolás foglalkoztat;
a táj, a fény, az életet megélő ember érzelmeinek
értelmezése és kifejezése. Munkáimban a személyes
létélmény adta témák a teljesség és a valóság
megjelenítésének szándékával párosulnak.
Vagyis az egyszeri, konkrét élményt igyekszem felmutatni,
ám a dolog látszata segítségével a dolog lényegét,
annak hitelesen életteljes valóságát.
Babona, hogy a művészet „korszerű" kell legyen.
A művészet csakis emberszerű lehet,
mert rólunk szól, és csak hozzánk szólhat.
Éppen ezért nem lehet sem köldöknéző ornamens,
sem gyönyörködtető érzelgés,sem önkényeskedő kijelentés –

csakis az esztétikai élmény által megszólaló érzelmek
újraélése, s így létünk értelmezésének eszköze lehet.

 Jónák Tamás, 2016 májusa