———————————————————————        
Házmán Ferenc emlékkiállítása (1946-2005)
2015. július 29. - 2015. augusztus 28.


Az emlékkiállítás Házmán Ferenc korán megszakadt, mégis teljes életművéből mutat be egy válogatást. Kiemelkedő tehetségét a szűk szakma ismeri, de a szélesebb közönség és a művészettörténet számára még felfedezésre vár.

Házmán Ferenc zárkózott, rejtőzködő ember volt, aki a művészeti élet tülekedését messziről kerülte. Tanítványai azonban – élete végéig tanított az Iparművészeti Egyetemen – elhivatott, határozott szemléletű, karizmatikus pedagógusként ismerték meg.

E kettősség közös nevezője az az érzékenység, ami festményeit is jellemzi. Ez a pontosságra törekvő tekintet kitapintható egész életművén. Ez teszi szerethetővé a szentendrei iskolát idéző, súlyos, konstruktív figuráit, a gótika transzcendens világát felmutató képeit és az életmű utolsó állomásán azokat a portrékat, ahol a felfokozott színek egy meditációs felületté lényegülnek át.

A kiállítást Maczó Ferenc DLA grafikusművész, tipográfus nyitotta meg.
Kurátor: Bornemissza Rozi grafikus, tipográfus

Támogatók:
Házmán Noémi, Maczó Péter, Litványi János, Rákóczi Angéla, Tuszinger fotó